شبیه سازی دینامیک مولکولی امروزه به عنوان یکی از بهترین روشهای موجود برای بررسی ساختار و رفتار موادمی باشد واینطور می توان بیان نمود که شبیه سازی دینامیک مولکولی پلي بين نظريه و تجربه است. شبیه‌سازیهای  کامپیوتري به عنوان یک ابزار مکمل برای بررسی دقیق تر نتایج روش‌های آزمایشگاهی به کارمی‌رود. يکي از اهداف  بسیار مهم شبیه سازهاي کامپیوتري ،دستیابی به  شرايط آزمايش  به منظور آشکارساختن  مکانیسم مولکولي در ابعاد میکروسکوپی مي‌باشد.

 شبیه‌سازی دینامیک مولکولی می‌تواند جزئی‌ترین اطلاعات را پیرامون تحرک ذرات و مولکولها به عنوان تابعی از زمان فراهم سازد. به همین جهت ابزاری توانمند در بسیاری از رشته‌ ها از قبیل زیست‌شناسی، شیمی، فیزیک، مهندسی پزشکی، داروسازی و ... محسوب می شود. به عنوان مثال با استفاده از روش‌‌های شبیه‌سازی دینامیک مولکولی می‌توان خواص پروتئین‌ها و اسیدهای نوکلئیک را بررسی کرد، مکانیسم عمل آنزیم‌ها، داروها و... را شناسایی کرد و در طراحی داروهای جدید با کارایی بهتر از این روش‌ها بهره برد. با استفاده از شبیه سازی می توان بسیاری از مکانیسم ها در سطح مولکولی، که در شرایط آزمایشگاهی قابل بررسی نیست ، مورد بررسی قرار داد و نتایج تجربی را باستفاده از آن بهتر و دقیق تر تفسیر نمود.

در همین راستا،  تیم شبیه سازی دینامیک مولکولی مجموعه ما، با تجربه ای بالغ بر 13 سال در این حوزه فعال، آماده ارائه خدمات تخصصی متفاوتی در زمینه مشاوره، راهنمایی و اجرای پروژه های شبیه سازی دینامیک مولکولی، تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های محاسباتی بیوانفورماتیک و طراحی دارو در مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها و R&D  شرکت های دارویی می باشد.

 

 

حوزه های فعال ما